Servicebok till alla fritidsbåtar!Bog Billede Svensk

 

I alla bilar finns en servicebok som är en viktig källa till information och historia om bilens skick och underhåll.

 

Yacht Broker har nu skapat en liknande servicebok för alla fritids båtar till gagn för båt ägare och båtköpare.

 

 "Båt boken" är en bok som skall följa båten, där kan all motorservice och annan service på utrustning, instrument, segel etc. noteras. Likaså finns det ett avsnitt där alla relevanta data, såsom skrovnummer, motornummer, artikelnummer på reservdelar, bottenfärg och så vidare kan noteras.

 

Yacht Broker är största nätverket av båtförmedlare i Skandinavien.

 

Våra Yacht Broker kontor är lokalt representerade i distrikt, jämnt fördelade i Danmark, Sverige, Norge, Finland och Tyskland.

 

Vi säljer båt varje dag över hela världen och ofta möter vi behovet av dokumentation för underhåll, reparationer och nyinvestering i utrustning, både när det gäller information till ny köpare, men också till försäkringsbolag och finansbolag.

 

Det är därför vår förhoppning att med tiden, den här serviceboken finns i alla fritidsbåtar i Skandinavien och Europa.

 

I vårt dagliga arbete är vår vision att vara förstahands professionell sparringpartner till både säljare och köpare i båtaffären. Därför tycker vi att det är uppenbart att det är Yacht Broker som lanserar "Båt boken" och vi hoppas båtägare kommer att välkomna vårt initiativ.

Med vänliga båthälsningar

Lars Ronge

Yacht Broker Sverige

Boken finns nu på danska och svenska och kan beställas genom att skicka ett mail med namn och adress till: servicebok

Boken kostar 120, - kr + frakt.